หยุด HIV ลดผู้ติดเชื้อ-จากแม่สู่ลูก

กรมอนามัย ขับเคลื่อนงานยุติเอชไอวีต่อเนื่อง ตั้งเป้า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนงานยุติเอชไอวีต่อเนื่อง ตั้งเป้า ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ไม่เลือกปฏิบัติ และลดอัตราการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก ย้ำ แม่ตั้งครรภ์ฝากท้องเร็วพร้อมคู่ รับการปรึกษา

รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงหากผลเลือดเป็นบวก นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ โดยปี 2560 นี้ มีคำขวัญคือ Right to health สิทธิสุขภาพ ปราศจากตีตรา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเอดส์ คือ ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ไม่มีผู้ตายจากเอดส์ ไม่เลือกปฏิบัติ และการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ลดการติดเชื้อรายใหม่ ที่ประเทศไทยตั้งเป้าหมายลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ต่ำกว่า 1000 รายในปี 2573 และไม่มีการเชื้อ เอชไอวีจากแม่สู่ลูก ดังนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์ที่ต้องใส่ใจตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ โดย
1) ฝากครรภ์โดยเร็ว ก่อน 12 สัปดาห์ เพื่อได้รับการดูแลสุขภาพตนเองและลูกในครรภ์
2) รับการปรึกษาพร้อมคู่ เพื่อตรวจหาโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
3) หากหญิงตั้งครรภ์และคู่มีผล การตรวจเลือดเอชไอวีเป็นบวก จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยหญิงตั้งครรภ์จะได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูง (HAART) เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก สามี/คู่ ได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานการดูแลของประเทศ
4) เด็กที่เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รับนมผสมเพื่อทดแทนนมแม่นานถึง 18 เดือน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth