แจงโอนกรมทรัพยากรน้ำ ขึ้นตรงสำนักนายกฯ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน

  • You are here: News on TV » news » แจงโอนกรมทรัพยากรน้ำ ขึ้นตรงสำนักนายกฯ ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน
  • Published on: Thursday - 10 August 2017
  • Categories: news

รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจง การใช้ ม.44 โอนกรมทรัพยากรน้ำ ขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพิ่มอำนาจตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำฉบับใหม่

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการใช้มาตรา 44 โอนหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า การโอนย้ายหน่วยงาน โดยเฉพาะกรมทรัพยากรน้ำมาขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี เพราะมีการแก้ไขพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำฉบับใหม่ในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งจะเพิ่มอำนาจให้กับกรมทรัพยากรน้ำมากขึ้น แต่ขั้นตอนในการเสนอเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำซับซ้อน เพราะต้องผ่านการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกรัฐมนตรีและที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดังนั้น การขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้ขั้นตอนรวดเร็วยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับอำนาจใหม่ที่เพิ่มขึ้นด้วย

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานกรมทรัพยากรน้ำยังอยู่ที่เดิม แต่จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 สิงหาคมนี้ จะเรียกอธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ อธิบดี ปภ. และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มาหารือถึงแนวทางในการทำงานนับจากนี้ ซึ่งเบื้องต้นทุกหน่วยงานทำงานตามเดิม แต่ขั้นตอนในการดำเนินการจะรวดเร็วยิ่งขึ้น.-สำนักข่าวไทย