ไล่”หมอสมาน”กลับไปคุมน้ำเมา จี้แจกเข็มฉีดยาใหม่ผู้ติดยา

  • You are here: News on TV » news » ไล่”หมอสมาน”กลับไปคุมน้ำเมา จี้แจกเข็มฉีดยาใหม่ผู้ติดยา
  • Published on: Thursday - 08 March 2018
  • Categories: news

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี บุกสธ. จี้ แจกเข็มฉีดยาสะอาดผู้ติดยาเสพติด สะกัดผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ พร้อมตะเพิด “หมอสมาน” กลับไปคุมงานน้ำเมาเมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ แห่งประเทศไทย น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ พร้อมด้วยผู้แทนภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์และยาเสพติด

เดินทางมายื่นหนังสือต่อผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทวงถามความคืบหน้ากรณีที่เคยมายื่นหนังสือเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.60 เรื่อง การแสดงจุดยืนในการทำงานลดอันตรายการการใช้สารเสพติดของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการให้เข็มและอุปกรณ์สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ รวมถึงให้พิจารณาหาคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงานดังกล่าว แทน นพ.สมาน ฟูตระกูล ผอ.สำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีนพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มารับหนังสือดังกล่าว

นายอภิวัฒน์ กล่าวว่า ประเด็น คือ ทางเครือข่ายฯ กังวลถึงจุดยืนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข หลังจาก นพ.สมาน มาดำรงตำแหน่งผอ.สำนักโรคเอดส์ฯ ก็ดูเหมือนว่าทำผิดภารกิจ ซึ่งต้องเน้นการให้บริการและการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อย่างให้เข็มและอุปกรณ์สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ กลับไม่ถูกให้ความสนใจ นพ.สมาน กังวลแต่ว่าจะขัดต่อกฎหมาย จะเป็นการสนับสนุนผู้เสพยาเสพติดหรือไม่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะเรื่องกฎหมายก็ให้นักกฎหมายที่มีอยู่ในกระบวนการอยู่แล้ว ส่วนนพ.สมาน ต้องทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ผู้เสพยาฯ เป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่ต้องบำบัดรักษา ซึ่งยังมีความเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ดังนั้น จึงต้องมีการแจกเข็มฉีดยาในบางกรณี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในหลายมาตรการลดการติดเชื้อฯ ไม่ใช่ว่าจะมุ่งเรื่องนี้อย่างเดียว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews