Category Archives: travel news

กราบนมัสการ หลวงพ่อจรัญ ณ วัดหลวงขุนวิน เชียงใหม่

วัดหลวงขุนวิน อยู่ในการดูแลของเจ้าอาวาสพระอธิการจรัญ ทกฺขญาโณ พระสายปฏิบัติ ที่มีลูกศิษย์ผู้ศรัทธาต่างเดินทางมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยมา เนื่องจากเป็นวัดที่ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย ทั้งยังมีนักท่องเที่ยวแวะมาชมสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่สวยงามอยู่บ้าง (more…)